Welke diensten kunt u afnemen

Om het overzichtelijk te houden en u direct een indicatie te kunnen geven van onze prijsstelling hebben wij onze diensten onderverdeeld in een drietal pakkatten, te weten:

 • Small
 • Medium
 • Large

De prijzen die hierbij genoemd worden betreffen min-max prijzen exclusief btw, in onze ogen geeft dat een beter beeld van welke kosten u maximaal kwijt bent en u ook hierbij niet geconfronteerd wordt met allerlei kosten achteraf. Veelal wordt gewerkt met een minimumprijs welke achteraf vaak hoger uitpakt omdat u niet aan bepaalde criteria voldoet. Wij willen u dergelijke vervelende verrassingen graag besparen. Vanzelfsprekend is het mogelijk om bijvoorbeeld het pakket Small uit te breiden met enkele diensten uit de andere aangeboden pakketten, op dat moment maken wij graag een offerte op maat voor u.

De genoemde prijzen zijn per loonstrook per periode, dit met uitzondering van de prijzen t/m 4 werknemers, hiervoor geldt een vast tarief per periode. Voor verwerking van de jaaropgave geldt hetzelfde tarief. In geval van een maandelijkse verloning komt dit neer op 13 verwerkingen per medewerker per jaar. De prijs zal onder andere lager worden bij een groter personeelsbestand en optimale aanlevering van uw mutaties. Vanzelfsprekend zullen wij vooraf met elkaar afstemmen hoe u graag wilt aanleveren, uw wensen en mogelijkheden spelen daarbij de belangrijkste factor. De praktijk leert dat met name werkgevers met een groter personeelsbestand prijsvoordeel kunnen behalen bij een gestructureerde aanlevering.


 
 

Diensten

  Small Medium Large
Inrichting en onderhoud wet- en regelgeving
Verantwoordelijk voor bewaken van cao wijzigingen Klant ST Payroll Verwerking ST Payroll Verwerking
Verantwoordelijk voor bewaken van wijzigingen BTER (bedrijfstak eigen regelingen) Klant ST Payroll Verwerking ST Payroll Verwerking
Verantwoordelijk voor bewaken van wijzigingen werkgever eigen regelingen Klant Klant Klant
Invoer salarismutaties
Verwerken loonbeslagen
Invoer HR-mutaties welke technisch niet gedaan kunnen worden door de opdrachtgever zelf
Opstellen en verstrekken loonstrook en jaaropgave
Verzorgen van aangifte loonheffingen
Aanmaken loonjournaalpost
Aanmaken (SEPA) betaalbestand
Verzorgen van digitale pensioenaangifte indien dit verplicht is opgelegd door pensioenfonds
Beantwoording van vragen opdrachtgever, accountant, belastingdienst en andere instanties welke gerelateerd zijn aan de salarisverwerking. Geen rechtstreeks contact met werknemers van opdrachtgever
2 maal per jaar evaluatie dienstverlening
(Ondersteuning bij ) aansluiting maken tussen diverse grootboeken zoals netto lonen, vakantiegeld en pensioenen
Ondersteuning (op locatie) bij controles door belastingdienst, pensioenfonds en overige instanties
Invoer alle HR-mutaties
(Ondersteuning bij) invullen van werkgeversverklaringen en informatieverstrekking aan deurwaarders
Opstellen pro-forma berekening
Aan- / afmelden en verwerken overige relevante wijzigingen bij pensioenfonds
PAWW aangifte
Verzorgen HR-administratie, dit betreft dan het opstellen van communicatie aan de werknemers van de opdrachtgever
(Ondersteuning bij) aanvragen van diverse UWV-gerelateerde zaken zoals WAZO-uitkering, ziek uit dienst etc.
Opstellen vaststellingsovereenkomst, ontslag met wederzijds goedvinden
Maximum te verstrekken rapportages per loontijdvak 2 4 6
Benodigd kennisniveau binnen uw organisatie op het gebied van HR- en Salarisverwerking Redelijk Minimaal Minimaal
Benieuwd naar de kosten? BEREKEN >> BEREKEN >> BEREKEN >>
 
 

Prijzen tabel per 1-1-2022 (indicatie)

Prijsindicatie Small Medium Large
t/m 4 werknemers (vaste prijs) € 50,05 € 61,59 € 75,74
5 t/m 19 werknemers (per werknemer) € 12,52 € 15,39 € 18,93
20 t/m 49 werknemers (per werknemer) € 11,17 € 14,08 € 17,73
50 t/m 99 werknemers (per werknemer) € 9,83 € 12,67 € 16,36
100 of meer werknemers (per werknemer) € 8,48 € 11,20 € 14,78
 
 

Vragen of een offerte ontvangen?

Bent u geinteresseerd in een prijsindicatie? Klik dan op de bovenstaande button bij het pakket van uw keuze. Op basis van het aantal medewerkers geven wij u dan direct een indicatie van de prijs. Bevalt u ons verhaal, de geboden mogelijkheden en de prijs? Laat dan uw contact gegevens achter, wij zullen dan binnen 1 werkdag contact met u opnemen om alle mogelijkheden te bespreken met als uiteindelijk doel tot een prettige samenwerking te komen.


 
 

Small

 • Inrichting en onderhoud wet- en regelgeving
 • Inrichting en onderhoud cao regels, opdrachtgever verantwoordelijk voor aanlevering cao wijzigingen
 • Inrichting en onderhoud BTER-regelingen, opdrachtgever verantwoordelijk voor aanlevering wijzigingen
 • Inrichting en onderhoud Werkgever eigen regelingen, opdrachtgever verantwoordelijk voor aanlevering wijzingen
 • Invoer salarismutaties
 • Verwerken loonbeslagen
 • Invoer HR-mutaties welke technisch niet gedaan kunnen worden door de opdrachtgever zelf
 • Opstellen en verstrekken loonstrook en jaaropgave
 • Verzorgen van aangifte loonheffingen
 • Aanmaken loonjournaalpost
 • Aanmaken (SEPA) betaalbestand
 • Verzorgen van digitale pensioenaangifte indien dit verplicht is opgelegd door pensioenfonds
 • Beantwoording van vragen opdrachtgever, accountant, belastingdienst en andere instanties welke gerelateerd zijn aan de salarisverwerking. Geen rechtstreeks contact met werknemers van opdrachtgever
 • 2 maal per jaar evaluatie dienstverlening
 • Verstrekken van maximaal 2 rapportages per loontijdvak
 • Minimumprijs € 8,48 / maximumprijs € 12,52
 • Medium (gelijk aan Small + daarnaast de volgende werkzaamheden)

 • Inrichting en onderhoud cao regels, ST Payroll Verwerking verantwoordelijk voor aanlevering cao wijzigingen
 • Inrichting en onderhoud BTER-regelingen, ST Payroll Verwerking verantwoordelijk voor aanlevering wijzigingen
 • (Ondersteuning bij ) aansluiting maken tussen diverse grootboeken zoals netto lonen, vakantiegeld en pensioenen
 • Ondersteuning (op locatie) bij controles door belastingdienst, pensioenfonds en overige instanties
 • Invoer alle HR-mutaties
 • (Ondersteuning bij) invullen van werkgeversverklaringen en informatieverstrekking aan deurwaarders
 • Opstellen pro-forma berekening
 • Aan- / afmelden en verwerken overige relevante wijzigingen bij pensioenfonds
 • Verstrekken van maximaal 4 rapportages per loontijdvak
 • Minimumprijs € 11,20 / maximumprijs € 15,39
 • Large (gelijk aan Small en Medium + daarnaast de volgende werkzaamheden)

 • Verzorgen HR-administratie, dit betreft dan het opstellen van communicatie aan de werknemers van de opdrachtgever
 • (Ondersteuning bij) aanvragen van diverse UWV-gerelateerde zaken zoals WAZO-uitkering, ziek uit dienst etc.
 • Opstellen vaststellingsovereenkomst, ontslag met wederzijds goedvinden
 • Verstrekken van maximaal 6 rapportages per loontijdvak
 • Minimumprijs € 14,78 / maximumprijs € 18,93